Akcja “nasadzenia”

Jesienią 2021 roku, w Ostrowinie odbył się cykl nasadzeń roślin i krzewów ozdobnych.