Spotkanie przy wigilijnym stole

W Ostrowinie w zeszłą sobotę odbyło się nastrojowe spotkanie opłatkowe. Zostało ono przygotowane przez członków stowarzyszenia “Rozwój w Duchu Tradycji- Ostrowin”.