Walne Zebranie Stowarzyszenia – 22.10.2022

Dnia 22 października 2022 r. odbyło się II Walne Zebranie stowarzyszenia “Rozwój w Duchu Tradycji – Ostrowin”.